Admissions

New Student & Family Programs P.O. Box 8096 Statesboro, GA 30460 912-478-7627 orientation@georgiasouthern.edu